ட்விட்டர் அறிவிப்புகள்

ட்விட்டர் அறிவிப்புகள் ரிங்டோனைப் பதிவிறக்க QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்

ட்விட்டர் அறிவிப்புகள் ரிங்டோன் இலவச பதிவிறக்கம்

உங்கள் செல்போனுக்கான ட்விட்டர் அறிவிப்புகள் ரிங்டோனை இலவசமாகப் பதிவிறக்கவும். நீங்கள் ட்விட்டர் அறிவிப்புகள் ரிங்டோனை Androidக்கான MP3 கோப்பாகவோ அல்லது iPhone க்கான M4r கோப்பாகவோ பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

ரிங்டோன்

ட்விட்டர் அறிவிப்புகள்

பதிவிறக்கங்கள்
2
கோப்பு வகை
MP3 (Android) & M4R (iPhone)
கோப்பு அளவு
14 kB
பகிர்வு

ட்விட்டர் அறிவிப்புகள் ரிங்டோனைப் போன்ற ரிங்டோன்கள்

↓ 0
Squid Game ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 12 ரிங்டோன்
↓ 0
Champions League ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 13 ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone X ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 14 ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 11 ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 8 ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 6 ரிங்டோன்
↓ 0
Iphone 7 Ringtone ரிங்டோன்
↓ 0
I Feel Good ரிங்டோன்
↓ 0
The Crown Theme ரிங்டோன்